Úhrada členského poplatku

Podľa stanov SEA je povinnosťou členov združenia uhrádzať členský príspevok, nezaplatením príspevku za prebiehajúci rok členstvo zaniká.

Členské poplatky slúžia na podporu výročnej konferencie, keďže ide každý rok o naše najvýraznejšie výdavky. Na valnom zhromaždení vždy predkladá tajomník SEA správu o hospodárení, s ktorou má každý člen možnosť sa oboznámiť a podlieha kontrole revíznou komisiou.

Odhliadnuc od podpory činnosti SEA a jej konferencií, člen SEA neplatí konferenčný poplatok na výročnej konferencii!

Informácie k úhrade členského
Príspevok sa uhrádza na účet: SK09 0200 0000 0031 4432 6759

Každý člen ma pridelený svoj variabilný symbol na jednoduchšiu identifikáciu platby, ktorý nájdete po prihlásení sa na stránke SEA (vpravo hore "Prihlásenie").

Následne na tom istom mieste na stránke uvidíte "Moje faktúry - Moje údaje - Odhlásiť (xxx)". V prípade, že si nepamätáte svoje heslo, pokračujte na "Zabudnuté heslo?". Po prihlásení máte tiež možnosť aktualizovať vaše údaje ("Moje údaje") a po kliknutí na "Moje faktúry" sa Vám zobrazia dve možnosti:

"Faktúra členské"
"Faktúra vložné SEAM "

Členský príspevok je možné uhrádzať priamo, alebo v prípade členov zúčastňujúcich sa konferencie SEAM aj vo forme vložného na konferenciu. V závislosti na forme, ktorú si zvolíte, si môžete na tomto mieste stiahnuť faktúru na úhradu.

Na úhradu členského poplatku môžete využiť aj nižšie uvedený Pay by square kód a pridať do prevodu už len svoj variabilný symbol (získaný podľa pokynov vyššie).
Slovenská ekonomická spoločnosť, 2024