Slovenská ekonomická spoločnosť

Predseda:

Martin Kahanec
Ekonomická univerzita v Bratislave, Central European University, CELSI, IZA

Bývalý predseda:

Július Horváth
Central European University

Mikuláš Luptáčik
Ekonomická univerzita v Bratislave

Maroš Servátka
Macquarie Graduate School of Management

Podpredsedovia:

Tatiana Kluvánková
Univerzita Komenského, CETIP

Martin Šuster
Národná banka Slovenska

Členovia predstavenstva:

Eduard Baumöhl
Ekonomická univerzita v Bratislave

Ján Fidrmuc
Brunel University

Tatiana Kluvánková
Univerzita Komenského, CETIP

Jana Péliová
Ekonomická univerzita v Bratislava

Andrej Svorenčík
University of Mannheim

Martin Šuster
Národná banka Slovenska

Marcela Veselková
Úrad vlády SR

Tomáš Výrost
Ekonomická univerzita v Bratislave

Tajomník a pokladník:

Eduard Baumöhl
Ekonomická univerzita v Bratislave

Revízna komisia:

Juraj Sipko
Ekonomický ústav SAV

Tomáš Krištofóry
Mendel University in Brno

Zuzana Fungáčová
Bank of Finland

Fellows:

 • Eduard Baumöhl (Ekonomická univerzita v Bratislave)
 • Miroslav Beblavý (Centre for European Policy Studies, NRSR)
 • Martin Berka (University of Auckland)
 • Jarko Fidrmuc (Austrian Central Bank)
 • Ján Fidrmuc (Brunel University)
 • Zuzana Fungáčová (Bank of Finland)
 • Vladimír Gazda (Technická univerzita, EKF Košice)
 • Július Horváth (Central European University)
 • Michal Horváth (University of Oxford)
 • Roman Horváth (Karlova univerzita v Prahe)
 • Martin Kahanec (Central European University a IZA)
 • Peter Katuščák (CERGE-EI)
 • Tatiana Kluvánková-Oravská (CETIP)
 • Eugen Kováč (University of Duisburg-Essen)
 • Martin Lábaj (Ekonomická univerzita v Bratislave)
 • Mikuláš Luptáčik (Ekonomická univerzita v Bratislave)
 • Štefan Lyócsa (Ekonomická univerzita v Bratislave)
 • Ľuboš Pástor (Chicago Booth)
 • Pavol Povala (Norges Bank Investment Management)
 • Maroš Servátka (Macquarie Graduate School of Management)
 • Juraj Sipko (Ekonomický ústav SAV)
 • Rudolf Sivák (Ekonomická univerzita v Bratislave)
 • Andrej Svorenčík (University of Mannheim)
 • Jakub Steiner (University of Edinburgh, CERGE-EI)
 • Martin Šuster (Národná banka slovenska)
 • Radovan Vadovič (Carleton University)
 • Marcela Veselková (Úrad vlády SR)
 • Jana Vyrasteková (University of Nijmegen)
 • Tomáš Výrost (Ekonomická univerzita v Bratislave)
 • Ján Zabojník (Queens University)

Fellows (deceased):

 • Martin Filko (IFP MF SR)

Konferencia / Upcoming conference:
Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2018), 21. – 22. 9. 2018, Bratislava
Call for Papers (Website)
Cena Martina Filka 2018
Slovenská ekonomická spoločnosť, dobrovoľné vedecké a profesné združenie slovenských ekonómov, udelila Cenu Martina Filka za prínos k rozvoju ekonómie na Slovensku Andrejovi Svorenčíkovi.
Bratislava Economic Seminar
Semináre spoluorganizuje Katedra hospodárskej politiky EUBA s Odborom výskumu NBS a Centrom pre ekonómiu a financie FMFI UK. Informácie na research@nbs.sk.

Slovenská ekonomická spoločnosť, 2018