Predseda:

Martin Šuster
Národná banka Slovenska

Bývalý predseda:

Július Horváth
Central European University

Mikuláš Luptáčik
Ekonomická univerzita v Bratislave

Maroš Servátka
Macquarie Graduate School of Management

Martin Kahanec
Ekonomická univerzita v Bratislave, Central European University, CELSI, IZA

Podpredsedovia:

Eduard Baumöhl
Ekonomická univerzita v Bratislave

Marcela Veselková
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Členovia predstavenstva:

Eduard Baumöhl
Ekonomická univerzita v Bratislave

Jan Fidrmuc
Brunel University

Zuzana Fungáčová
Bank of Finland

Tatiana Kluvánková
Univerzita Komenského, CETIP

Jana Péliová
Ekonomická univerzita v Bratislava

Andrej Svorenčík
University of Mannheim

Marcela Veselková
Úrad vlády SR

Tomáš Výrost
Ekonomická univerzita v Bratislave

Tajomník a pokladník:

Jana Péliová
Ekonomická univerzita v Bratislava

Revízna komisia:

Tomáš Krištofóry
Erasmus University Rotterdam

Katarína Lučivjanská
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach

Pavol Povala

Fellows:

 • Eduard Baumöhl (Ekonomická univerzita v Bratislave)
 • Miroslav Beblavý (Centre for European Policy Studies, NRSR)
 • Martin Berka (Massey University)
 • Jarko Fidrmuc (Zeppelin University Friedrichshafen)
 • Jan Fidrmuc (Brunel University)
 • Zuzana Fungáčová (Bank of Finland)
 • Vladimír Gazda (Technická univerzita, EKF Košice)
 • Július Horváth (Central European University)
 • Michal Horváth (University of Oxford)
 • Roman Horváth (Univerzita Karlova)
 • Martin Kahanec (Central European University a IZA)
 • Peter Katuščák (CERGE-EI)
 • Tatiana Kluvánková-Oravská (CETIP)
 • Eugen Kováč (University of Duisburg-Essen)
 • Martin Lábaj (Ekonomická univerzita v Bratislave)
 • Mikuláš Luptáčik (Ekonomická univerzita v Bratislave)
 • Štefan Lyócsa (Prešovská Univerzita a Ekonomický ústav SAV)
 • Ľuboš Pástor (Chicago Booth)
 • Pavol Povala (Norges Bank Investment Management)
 • Maroš Servátka (Macquarie Graduate School of Management)
 • Juraj Sipko (Ekonomický ústav SAV)
 • Rudolf Sivák (Ekonomická univerzita v Bratislave)
 • Andrej Svorenčík (University of Mannheim)
 • Jakub Steiner (University of Edinburgh, CERGE-EI)
 • Martin Šuster (Národná banka slovenska)
 • Radovan Vadovič (Carleton University)
 • Marcela Veselková (Úrad vlády SR)
 • Jana Vyrasteková (University of Nijmegen)
 • Tomáš Výrost (Ekonomická univerzita v Bratislave)
 • Ján Zabojník (Queens University)

Fellows (deceased):

 • Martin Filko (IFP MF SR)

Konferencia / Upcoming conference:
Czech Economic Society and Slovak Economic Association Meeting (CES-SEAM 2019),
12. – 13. 9. 2019, Brno
Call for Papers (Website)
Bratislava Economic Seminar
Semináre spoluorganizuje Katedra hospodárskej politiky EUBA s Odborom výskumu NBS a Centrom pre ekonómiu a financie FMFI UK. Informácie na research@nbs.sk.

Slovenská ekonomická spoločnosť, 2018