Tlačové správy

Tlačová správa: Výročná konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti 2018 (22. 9. 2018)

Cena Martina Filka za prínos k rozvoju ekonómie udelená Andrejovi Svorenčíkovi (28. 3. 2018)

Nobelista Robert Engle: V čom je ekonómia ako náuka o sopkách (4. 10. 2017)

Tlačová správa: Výročná konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti 2017 (3. 10. 2017)

Tlačová správa: Konferencia SEAM 2017 (20. 9. 2017)

Tlačová správa: Vyhlásenie Slovenskej ekonomickej spoločnosti k bezprostrednému ohrozeniu akademických slobôd kľúčových pre zotrvanie Stredoeurópskej univerzity (CEU) v Budapešti (31. 3. 2017)

Press release: Declaration of the Slovak Economic Association about the imminent threat to academic freedoms that remain key for the Central European University (CEU) in Budapest (31. 3. 2017)

Tlačová správa: Cena Martina Filka (28. 3. 2017)

Tlačová správa: Spoločná výročná konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti a Rakúskej ekonomickej spoločnosti NOeG-SEA 2016 (23. 5. 2016)

Stanovisko SES: Podporujeme vyššiu hodnotu za verejné peniaze (3. 4. 2016)

Tlačová správa: Konferencia SEAM 2015 (6. 10. 2015)

Tlačová správa: Valné zhromaždenie slovenskej ekonomickej spoločnosti (16. 6. 2014)

Tlačová správa: Medzinárodná vedecká konferencia Bratislava Economic Meeting 2014 (5. 6. 2014)

Tlačová správa o ustanovujúcom valnom zhromaždení Slovenskej ekonomickej spoločnosti (30. 6. 2010)

Zápisnice

Zápisnica z valného zhromaždenia (2018)

Zápisnica z písomného hlasovania valného zhromaždenia (2018)

Zápisnica z valného zhromaždenia (2017)

Zápisnica z valného zhromaždenia (2016)

Zápisnica z valného zhromaždenia (2015)

Zápisnica z valného zhromaždenia (2014)

Zápisnica z valného zhromaždenia (2013)

Zápisnica z valného zhromaždenia (2012)

Newsletter Slovenskej ekonomickej spoločnosti

Príspevky a informácie o konferenciách, workshopoch, prednáškach, seminároch či iných podujatiach, štipendiách, možnostiach vedeckých pobytov, špeciálnych vydaniach vedeckých časopisov atď., posielajte na adresu: newsletter@slovakecon.sk.

Archív

September 2018

Apríl 2018

Október 2017

Apríl 2017

Október 2016

Apríl 2016

September 2015

Apríl 2015

September 2014

Marec 2014

September 2013

Február 2013

Googlegroup Slovenskej ekonomickej spoločnosti

Súbežne s newsletterom existuje aj Googlegroup Slovenskej ekonomickej spoločnosti, ktorej cieľom je umožniť rýchlejšiu komunikáciu medzi členmi spoločnosti. Prihlásiť sa môžete tu.


Konferencia / Upcoming conference:
Czech Economic Society and Slovak Economic Association Meeting (CES-SEAM 2019),
12. – 13. 9. 2019, Brno
Call for Papers (Website)
Bratislava Economic Seminar
Semináre spoluorganizuje Katedra hospodárskej politiky EUBA s Odborom výskumu NBS a Centrom pre ekonómiu a financie FMFI UK. Informácie na research@nbs.sk.

Slovenská ekonomická spoločnosť, 2018