Aktivity Slovenskej ekonomickej spoločnosti

Konferencie

Workshopy

Cena Martina Filka

Cenu Martina Filka udeľuje Slovenska ekonomická spoločnosť za prínos k rozvoju ekonómie na Slovensku udeľovanej slovenským osobnostiam alebo osobnostiam s pobytom na území Slovenskej republiky do 40 rokov za vedecký prínos v oblasti ekonomického výskumu, prínos pre rozvoj hospodárskej politiky a dôkazmi podporovaného rozhodovania vo verejnej správe, ako aj popularizáciu ekonómie. Cena bude po prvýkrát udelená v roku 2018 a následne udeľovaná s dvojročnou periodicitou.

O udeľovaní ceny rozhodlo valné zhromaždenie Slovenskej ekonomickej spoločnosti dňa 28. mája 2016 v Bratislave.


Cena Martina Filka 2018
Slovenská ekonomická spoločnosť, dobrovoľné vedecké a profesné združenie slovenských ekonómov, udelila Cenu Martina Filka za prínos k rozvoju ekonómie na Slovensku Andrejovi Svorenčíkovi.
Bratislava Economic Seminar
Semináre spoluorganizuje Katedra hospodárskej politiky EUBA s Odborom výskumu NBS a Centrom pre ekonómiu a financie FMFI UK. Informácie na research@nbs.sk.

Slovenská ekonomická spoločnosť, 2018