Prosím zaregistrujte sa

Registráciou sa dostanete do databázy Slovenskej ekonomickej spoločnosti a po schválení predstavenstvom sa stávate jej riadnym členom.

O prijatí nových členov bude predstavenstvo SES hlasovať začiatkom nasledujúceho mesiaca - o rozhodnutí Vás budeme informovať.

Prihlásenie pre existujúcich používateľov sa nachádza TU (login)

Okrem prihlásenia za člena Slovenskej ekonomickej spoločnosti odporúčame zaregistrovať sa aj do Google group Slovenskej ekonomickej spoločnosti TUNepovinné údaje (fakturačné):