Prosím zaregistrujte sa

Registráciou sa dostanete do databázy Slovenskej ekonomickej spoločnosti a po schválení predstavenstvom sa stávate jej riadnym členom.

O prijatí nových členov bude predstavenstvo SES hlasovať začiatkom nasledujúceho mesiaca - o rozhodnutí Vás budeme informovať.

Prihlásenie pre existujúcich používateľov sa nachádza TU (login)Nepovinné údaje: