Newsletter Slovenskej ekonomickej spoločnosti

Príspevky a informácie o konferenciách, workshopoch, prednáškach, seminároch či iných podujatiach, štipendiách, možnostiach vedeckých pobytov, špeciálnych vydaniach vedeckých časopisov atď., posielajte na adresu: newsletter@slovakecon.sk.

Archív

Február 2013

September 2013

Marec 2014

September 2014

Apríl 2015

September 2015

Apríl 2016

Október 2016

Apríl 2017

Googlegroup Slovenskej ekonomickej spoločnosti

Súbežne s newsletterom existuje aj Googlegroup Slovenskej ekonomickej spoločnosti, ktorej cieľom je umožniť rýchlejšiu komunikáciu medzi členmi spoločnosti. Prihlásiť sa môžete tu.


Konferencia / Upcoming conference:
Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2018), 21. – 22. 9. 2018, Bratislava
Call for Papers (Website)
Cena Martina Filka 2018
Slovenská ekonomická spoločnosť, dobrovoľné vedecké a profesné združenie slovenských ekonómov, udelila Cenu Martina Filka za prínos k rozvoju ekonómie na Slovensku Andrejovi Svorenčíkovi.
Bratislava Economic Seminar
Semináre spoluorganizuje Katedra hospodárskej politiky EUBA s Odborom výskumu NBS a Centrom pre ekonómiu a financie FMFI UK. Informácie na research@nbs.sk.

Slovenská ekonomická spoločnosť, 2018